Instruktoři a trenéři

kvalifikace a možná i více

Pavla Lojínová

Kvalifikace a vzdělávání:

- certifikát fitness instruktor r. 2003 ( WELLNESS SCHOOL EVY BLAHUŠOVÉ )

- certifikát SPINNING instruktor r. 2006 ( MAG DOGG ATHLETICS )

- certifikát JUMPING BASIC r. 2008 ( FACE CZECH ACADEMY )

- certifikát JUMPING BODY r. 2009 ( FACE CZECH ACADEMY )

- certifikát JUMPING ADVANCED r. 2009 ( JUMPING ČR - JANY SVOBODOVÉ )

- diplom BOSU CORE r. 2009 ( FACE CZECH FITNESS ACADEMY )

- certifikát FITBOX r. 2010 ( FITBOX ACADEMY )

- certifikát ALPINNING r. 2010 ( ALPINNING ACADEMY )ložte svůj text...

Josef Lojín

Kvalifikace a vzdělávání

- certifikát SPINNING instruktor r. 2005 ( MAG DOGG ATHLETICS )

- certifikát ALPINNING instruktor r.2010 ( ALPINNING ACADEMY )


Lucie Švecová

Kvalifikace a vzdělávání:

  - certifikát ALPINNING r. 2012 ( ALPINNING ACADEMY ) 

  - Bosu Core Diplom, 2015 Face Czech Academy

Martina Dvořáková

Kvalifikace a vzdělávání: 

-Instruktor fitness centra a osobní trenér fitness, 2011 Face Czech Academy , hlavní lektor Mgr. Zbyněk Petr

-Bosu Core Diplom, 2012 Face Czech Academy, lektor Daniel Müller

-Instruktor fitness centra a osobní trenér fitness, 2012 Trenérská škola ACTIVE WELLNESS, hlavní lektor Vladimír Hirka

-Bootcamp Experience Diplom, 2012 Face Czech Academy, lektor Dorman Racine

-Cvičitel aerobiku, 2013 ACI - akademie cvičitelů a instruktorů, hlavní lektor Lucie Šenková


-Cvičitel zdravotní tělesné výchovy II. třídy, 2014 IQ academy,  hlavní školitel Mgr. Daniel Müller-Pilates Matwork I., 2015 IQ academy Pilates Clinic Method metodiky a didaktiky (na základě nejnovějších trendů posturální ontogeneze - z pohledu lékařské rehabilitace a fyzioterapie, školitel Mgr. Daniel Müller

-Růžová ve fitness - boj proti rakovině prsu, 2015 IQ academy
-Cvičitel dětského aerobiku, 2015 ACI - akademie cvičitelů a instruktorů