Kurzy pro děti

  

DISCO AEROBIC 

pondělí  15:00-15:55

Pro kluky a holky pro radost (6-13 let), lektor Irena Budková

Cvičení zábavnou a efektivní formou pohybové aktivity podporuje fyzickou a psychickou kondici.

Učíme se tančit Latino Zumba, Streetdance Zumba a aerobik.

1. zkušební lekce zdarma 

Cena: 1590 Kč/pololetí, sleva pro sourozence 100 Kč

 2. pololetí konci poslední hodinou 13.6 2022

Možnost vyzvedávání dětí z družiny