Vstup do tělocvičny

Cvičíte si podle svého

Čeká VÁS pestře vybavená tělocvična pouze pro ženy. Cvičíte samostatně bez rad trenéra na strojích a s pomůckami, které jsou volné. Členky klubu mají přednost na všech stanovištích.