Více o Martině

kvalifikace , životní dráha a zájmy

Kvalifikace a vzdělávání

  • Instruktor fitness centra a osobní trenér fitness, 2011 Face Czech Academy , hlavní lektor Mgr. Zbyněk Petr

  • Bosu Core Diplom, 2012 Face Czech Academy, lektor Daniel Müller

  • Trenérská škola ACTIVE WELLNESS, 2012 hlavní lektor Vladimír Hirka
  • Bootcamp Experience Diplom, 2012 Face Czech Academy, lektor Dorman Racines
  • Cvičitel aerobiku, 2013 ACI - akademie cvičitelů a instruktorů, hlavní lektor Lucie Šenková
  • Cvičitel zdravotní tělesné výchovy II. třídy, 2014 hlavní školitel Mgr. Daniel Müller, IQ academy  
  • Pilates Matwork I. - Pilates Clinic Method metodiky a didaktiky (na základě nejnovějších trendů posturální ontogeneze - z pohledu lékařské rehabilitace a fyzioterapie, školitel Mgr. Daniel Müller, IQ academy, v roce 2015
  • Růžová ve fitness - boj proti rakovině prsu 2015
  • Cvičitel dětského aerobiku, 2015 ACI - akademie cvičitelů a instruktorů
  •  Instruktor Indoor Cycling, 2019

 • Jako trenérka a instruktorka mám znalosti z anatomie, fyziologie, kineziologie, dietologie, první pomoci a v neposlední řadě z teorie tréninku.